Työnohjaus ja koulutus

TYÖNOHJAUS

Tarjoan työnohjauspalveluja lähtökohtaisesti alasta riippumatta silloin kun työntekijän/tekijöiden kanssa on mahdollista löytää yhteisiä tavoitteita työnohjaukselle. Työnohjauksessa on mahdollisuus saada uusia näkökulmia työntekoon, kehittää omaa ammattitaitoaan, tarkastella erilaisia asiakastyöhön liittyviä haasteita ja etsiä keinoja niiden kanssa selviämiseen. Työnohjauksessa voidaan myös tutkia työssä jaksamista edesauttavia ja häiritseviä tekijöitä ja sitä, millä tavoin niihin on mahdollista vaikuttaa.

Annan sekä yksilö- että ryhmätyönohjausta. Työskentelen tarvittaessa myös videoyhteyden välityksellä.

KOULUTUS

Tarjoan koulutusta mm. seuraavista aiheista:

  • Mentalisaation (mielentämisen) merkitys ja sen edistäminen erilaisissa vuorovaikutustilanteissa
  • Yhteistyösuhteen rakentaminen ja ylläpitäminen asiakassuhteissa
  • Erilaisten yhteistyösuhteen hankaluuksien ja ”vaikeiden asiakkaiden” kanssa työskentely
  • Asiakkaan ja hoitavan henkilön varhaisten vuorovaikutuskokemusten ja kiintymyssuhteiden merkitys hoitosuhdetyöskentelyssä
  • Traumojen hoito

Takaisin Palvelut-sivulle