Palvelut

Tarjoan keskusteluapua, lyhyt-ja pitkäkestoista psykoterapiaa, työnohjausta sekä asiakastyöhön, psykoterapiaan ja työelämän ilmiöihin liittyvää koulutusta. Yhdistän työssäni eri psykoterapiasuuntauksia ja -menetelmiä sekä hyödynnän tutkimustietoa psykoterapian tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Pääperiaatteinani ovat avoimuus uudelle tiedolle koko ajan kehittyvällä psykoterapian alalla sekä jatkuva ammattitaitoni kehittäminen.

Asiakastyön perustana on luottamuksellinen ja toimiva yhteistyösuhde.  Neuvottelen työskentelyn tavoitteista ja siinä käytettävistä menetelmistä yhdessä asiakkaan kanssa.

Asiakkaani tulevat hyvin monenlaisista elämäntilanteista. Jotkut asiakkaat hakevat pysähdyspaikkaa pohtiakseen omia asioitaan muutaman tapaamiskerran ajan jatkaakseen sen jälkeen eteenpäin saatuaan taas paremmin omista voimavaroistaan kiinni. Toiset asiakkaat ovat kärsineet pitkään erilaisista psyykkisistä ongelmista liittyen mm. toistuviin vaikeuksiin ihmissuhteissa, tunne-elämässä ja oman toimintakyvyn ylläpitämisessä. He tarvitsevat pidempiaikaista luottamuksellista yhteistyösuhdetta, jossa voidaan tutkia psyykkistä hyvinvointia haittaavia tekijöitä heidän elämänhistoriassaan ja nykypäivässään.

Psykoterapia

Työnohjaus ja koulutus