Integratiivista psykoterapiaa, työnohjausta ja koulutusta

Olen integratiivinen psykoterapeutti ja tarjoan asiakkailleni keskusteluapua sekä lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa.

Tarjoan myös työnohjausta sekä asiakastyöhön ja psykoterapiaan liittyvää koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille.

Integratiivisessa psykoterapiassa yhdistetään tietoa ja käytäntöjä eri psykoterapiasuuntauksista ja psykoterapiatutkimuksesta. Tavoitteena on rakentaa yhteistyössä asiakkaan kanssa sellainen työskentelytapa, joka huomioi hänen yksilöllisiä hoidollisia tarpeitaan mahdollisimman hyvin.

Toimintaani ohjaavat monipuolinen työ- ja koulutustausta sekä tieteellinen tieto psykoterapian tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Olen Valviran laillistama psykologi ja psykoterapeutti sekä psykoterapiakouluttaja (VET). Toimin Kelan palveluntuottajana.

Tällä hetkellä vastaanotollani ei valitettavasti ole vapaita paikkoja pitkään psykoterapiaan (päivitetty 24.9.2019). Voit kuitenkin ottaa yhteyttä, jos haluat yksittäisiä keskusteluaikoja.

Mainokset