Integratiivista psykoterapiaa, työnohjausta ja koulutusta

“A good therapist is not perfect but simply a person dedicated to ongoing self-discovery and lifelong learning.” (Cozolino, 2021)

Olen erikoispsykologi, integratiivinen kouluttajapsykoterapeutti ja työnohjaaja. Tarjoan asiakkailleni psykoterapiaa sekä työnohjaus- ja koulutuspalveluita.

Integratiivisessa psykoterapiassa yhdistetään tietoa ja käytäntöjä eri psykoterapiasuuntauksista ja psykoterapiatutkimuksesta. Tavoitteena on rakentaa yhteistyössä kunkin asiakkaan kanssa sellainen työskentelytapa, joka huomioi hänen yksilöllisiä hoidollisia tarpeitaan mahdollisimman hyvin.

Tarjoan työnohjauspalveluita sekä yksilöille että eri kokoisille ryhmille. Lisäksi toimin kouluttajana erilaisissa asiakastyöhön, psykoterapiaan ja työpaikan ilmapiiriin liittyvissä asioissa.

Toimintaani ohjaavat monipuolinen työ- ja koulutustausta sekä tieteellinen tieto psykoterapian tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Olen Valviran laillistama psykologi ja psykoterapeutti. Toimin Kelan palveluntuottajana.

Vastaanotollani ei valitettavasti ole paikkoja pitkään psykoterapiaan noin puoleen vuoteen (päivitetty 2.10.2021). Työnohjausta, koulutuspalveluita ja yksittäisiä keskusteluaikoja voi mielellään tiedustella sähköpostitse.