Integratiivista psykoterapiaa, työnohjausta ja koulutusta

Olen erikoispsykologi ja integratiivinen psykoterapeutti. Tarjoan asiakkailleni keskusteluapua sekä lyhyt- ja pitkäkestoista psykoterapiaa.

Tarjoan työnohjauspalveluita sekä yksilöille että eri kokoisille ryhmille. Syvennän paraikaa psykoterapiakouluttajakoulutuksessa saamaani työnohjaajaosaamista opiskelemalla mentalisaatioteoriaan sekä psykodynaamiseen teoriaa pohjautuvassa työnohjaajakoulutuksessa (Suomen Mentalisaatioinstituutti).

Lisäksi toimin kouluttajana asiakastyöhön ja psykoterapiaan liittyvissä kysymyksissä. Minulla on vuosien kokemus psykoterapiakoulutettavien ja psykologian opiskelijoiden kouluttamisesta näistä teemoista. Koulutan mielelläni myös muiden alojen tekijöitä esimerkiksi haastaviin yhteistyösuhteisiin ja ihmissuhdetyön kuormittavuuteen liittyvistä kysymyksistä.

Integratiivisessa psykoterapiassa yhdistetään tietoa ja käytäntöjä eri psykoterapiasuuntauksista ja psykoterapiatutkimuksesta. Tavoitteena on rakentaa yhteistyössä asiakkaan kanssa sellainen työskentelytapa, joka huomioi hänen yksilöllisiä hoidollisia tarpeitaan mahdollisimman hyvin.

Toimintaani ohjaavat monipuolinen työ- ja koulutustausta sekä tieteellinen tieto psykoterapian tuloksellisuuteen vaikuttavista tekijöistä.

Olen Valviran laillistama psykologi ja psykoterapeutti sekä psykoterapiakouluttaja (VET). Toimin Kelan palveluntuottajana.

Vastaanotollani ei valitettavasti ole paikkoja pitkään psykoterapiaan noin vuoteen (päivitetty 7.12.2020). Työnohjausta ja yksittäisiä tapaamisaikoja voi tiedustella sähköpostitse.