Psykoterapia

Psykoterapia on hoitomuoto, joka perustuu asiakkaan ja psykoterapeutin väliseen vuorovaikutukseen. Psykoterapiassa keskustellaan asiakkaan ongelmallisista kokemuksista ja niihin liittyvistä merkityksistä. Hoidon kuluessa asiakkaan kyky havainnoida ja ymmärtää itseään kehittyy, ja hän saa uudenlaisia näkökulmia tilanteeseensa. Psykoterapian avulla asiakas voi oppia tunnistamaan omia tarpeitaan ja voimavarojaan aikaisempaa paremmin ja uskaltautua kokeilemaan uudenlaisia, paremmin toimivia tapoja toimia esimerkiksi ihmissuhteissaan. Psykoterapian tavoitteena on kaiken kaikkiaan asiakkaan psyykkisen hyvinvoinnin lisääminen ja toimintakyvyn parantaminen. Psykoterapia on tuloksellinen hoitomuoto ja valtaosa siihen motivoituneista asiakkaista hyötyy siitä merkittävästi.

Tarjoan pääasiassa pitkäkestoista (40-200 kertaa) yksilöpsykoterapiaa erilaisiin ja eri asteisiin psyykkisiin häiriöihin. Minulla on kokemusta erityisesti masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden,  traumaperäisten häiriöiden ja persoonallisuushäiriöiden hoidosta.

Tarjoan myös lyhytkestoista (esim. 2-20 kertaa) keskusteluapua.

Toimin KELA:n palveluntuottajana.

Takaisin Palvelut-sivulle