Osaaminen ja julkaisut

Valmistuin psykologian maisteriksi Jyväskylän yliopistosta vuonna 1999, minkä jälkeen työskentelin psykologina yliopistosairaaloissa (KYS, TAYS). Pääasiallisina työtehtävinäni olivat psykologiset tutkimukset ja työkykyarviot. Sittemmin kiinnostuin psykoterapiasta hoitomuotona ja kouluttauduin psykoterapian alan erikoispsykologiksi (PsL) vuosina 2003-2007 ja psykoterapiakouluttajaksi (VET) vuosina 2010-2012. Viime aikoina olen halunnut laajentaa työnkuvaani yhä enemmän työnohjauksen pariin. Olen päättämässä täydennyskoulutuksen mentalisaatioteoriaan ja psykodynaamiseen teoriaan pohjautuvasta työnohjauksesta. Kouluttautumalla haen lisää näkökulmia ja menetelmiä työnohjaustyöhön ja mm. ryhmädynaamisten ilmiöiden ymmärtämiseen ja työstämiseen.

Olen koulutukseltani integratiivinen psykoterapeutti, eli olen opiskellut erilaisia (esim. kognitiivisia ja psykodynaamisia) psykoterapeuttisia lähestymistapoja ja perehtynyt psykoterapiassa vaikuttaviin, eri suuntauksille yhteisiin muutostekijöihin. Olen työskennellyt sekä nuorten että aikuisten asiakkaiden kanssa.

Olen toiminut kouluttajana ja työnohjaajana Jyväskylän yliopiston Psykoterapian opetus- ja tutkimusklinikan järjestämissä integratiivisissa psykoterapiakoulutuksissa vuodesta 2013 lähtien.

Julkaisut:

Hietanen, O. (2021). Työnohjaaja psykoterapeutiksi kasvamisen tukena tietämisen ja ei-tietämisen maastoissa. Psykoterapia 3/21, 233-241.

Hietanen, O. (2014). Turvattomasti kiintynyt asiakas psykoterapiasuhteessa. Kliininen tapaustutkimus. Psykologia, 49(3), 211-223.

Hietanen, O. & Punamäki R.-L. (2006). Attachment and early working alliance in adult psychiatric inpatients. Journal of Mental Health, 15(4), 423-435.